Skip to content

Ampumatoiminta

Ampumatoiminta

 • Ampumatoiminta toteutetaan yhdessä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kanssa.
 • Yhdistyksen järjestämiin ammuntoihin osallistuvat perehtyvät turvallisuussuunnitelmaan ennen ammuntaa ja allekirjoituksellaan kuittaavat perehtyneensä siihen.
 • Omilla aseilla ja patruunoilla osallistuvilta tarkastetaan aseluvat.
 • Aseet puhdistetaan ja toimintakunto tarkastetaan ennen aloitusta.
 • Osallistujien näön- ja kuulonsuojaus varmistetaan.
 • Ammunnoissa edetään ammunnanjohtajan komentojen mukaan.
 • Suoritusten aikana valvotaan piippu- ja sormikontrollia

Aloittelijat

 • Ammuntaharrastuksen aloittaminen on helppoa ja turvallista MPK:n aseilla ja kokeneiden kouluttajien sekä ammunnanjohtajien ohjauksessa.
 • Ammunnoissa edetään vaihe vaiheelta rauhalliseen tahtiin osaamistason mukaisesti. Ensin koulutetaan ja kylmäharjoitellaan, myöhemmin ammutaan kovilla.
 • Tarvittaessa kouluttaja tai kokenein osallistuja näyttää esimerkkisuorituksen.

Harrastajille

 • Tavoitteena on harjaannuttaa ja kerrata turvallista aseenkäsittelyä sekä ampumataitoa nykyaikaisella MPK:n kalustolla.
 • Ammuntaan voi osallistua myös omilla aseilla ja patruunoilla (aseluvat tarkastetaan).
 • MPK:n patruunoita ei voi käyttää omassa aseessa eikä omia patruunoita MPK:n aseissa.

Aika ja paikka

 • MPK:n koulutuskalenteriin merkityt ammuntojen aikataulut ovat vahvistettuja.
 • Kaikki ammunnat järjestetään Oulun Hiukkavaarassa.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Ampumavastaava

Väisänen Joni

jonivaisanen@hotmail.com

Ampuma-asekouluttajat

Kerttula Juha

juha.kerttula@dnainternet.net

Korpikannel Toni

toni.korpikannel@hotmail.com

Kuivaniemi Jari

jkniemi@gmail.com

Mäkinen Rauno

rauno.makinen@gmail.com